Výrobci

Prohlédnuté produkty

Anonymizace smluv Zobrazit větší

Anonymizace smluv

Systém pro správu záznamů

VUMS LEGEND, spol. s.r.o.

Nový produkt

Tento produkt nabízíme svým zákazníkům s ohledem na účinnost novely 55/2012 Sb., zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), která přikazuje zadavatelům zveřejňovat na svém zadavatelském profilu dle § 147 ZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech jejích změn a dodatků, a to v jejím celém znění.

Více informací

Parametry

Zaměření Komerční i veřejný sektor
Typ aplikace Tlustý klient
Poskytovaná technická podpora Ano
Soulad s legislativou EU Ano
Soulad s legislativou ČR Ano
Soulad s požadavky NSESSS Ano
Rozhraní definovaná NSESSS Ano
Rozhraní ISDS Ano
Rozhraní ISZR Ano
Rozhraní eGON Best practise Ano
Rozhraní MS2014+ Ano
Soulad s OAIS Ano

Více informací

Anonymizace smluv

Vzhledem k tomu, že ne veškeré údaje uvedené ve smlouvách mohou být veřejné, je třeba je anonymizovat, a to např. s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Náš produkt slouží nejen k anonymizaci smluv, ale rovněž k jejich zveřejňování v Registru smluv, který je součástí Portálu veřejné správy.

Kompletní proces anonymizace probíhá během procesu zpracování dokumentu v software IBM Datacap.

Vlastní anonymizace probíhá tak, že dle přání zákazníka je sestavena sada klíčových slov, která mají být anonymizována, ta jsou následně v textu dohledána a anonymizována. Následně obsluha (aprobant) zkontroluje anonymizaci a případně označí jednotlivá pole textu ve smlouvě, která je nutné anonymizovat. Anonymizace se provádí pomocí metody zničení textu nikoliv pouze začerněním přidanou vrstvou, aby text nemohl být nikdy rekonstruován. Po dokončení vlastní anonymizace a jejím odsouhlasením obsluhou je dokument podepsán elektronickým podpisem aprobanta a zveřejněn v Centrálním registru smluv pro dálkový přístup.

 Anonymizace smluv

Recenze

Napsat recenzi

Anonymizace smluv

Anonymizace smluv

Tento produkt nabízíme svým zákazníkům s ohledem na účinnost novely 55/2012 Sb., zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), která přikazuje zadavatelům zveřejňovat na svém zadavatelském profilu dle § 147 ZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech jejích změn a dodatků, a to v jejím celém znění.