Výrobci

Prohlédnuté produkty

Řízená dokumentace Zobrazit větší

Řízená dokumentace

Systém pro správu dokumentů

Software602 a.s.

Nový produkt

Řízená dokumentace - slouží pro celkovou správu dokumentů v organizaci. Udržuje centrální přehled o pohybu a stavu všech dokumentů a zajišťuje, že každý dokument bude předáván správným lidem ve správném pořadí při dodržení lhůt.

Více informací

Více informací

Kromě správy dokumentů a uživatelů poskytuje tyto klíčové rysy a funkce

 • kompletní nástroj pro řízenou evidenci, řízené schvalování a archivaci dokumentů,
 • snadná a rychlá modifikace workflow administrátorem i uživateli s příslušnými právy,
 • snadná integrace se všemi běžně používanými informačními systémy,
 • přístup k dokumentům kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení,
 • minimální nebo žádné nároky na školení uživatelů,
 • pokrytí neomezeného počtu procesů, agend a typů dokumentů,
 • prokazatelné schvalování připojením uznávaného elektronického podpisu, podpisu založeného na interním certifikátu nebo biometrického podpisu,
 • připravené formuláře nejčastějších interních schvalovacích procesů (příchozí faktury, nákup zboží a služeb, administrativa služebních cest apod.).

Vznik dokumentu

 • Ručně (manuální evidence dokumentu) 
 • Automatizovaně: 
  • Přebírání dokumentů z informačních systémů prostřednictvím webových služeb, 
  • konverze z papírové do elektronické podoby 
  • e-mail, datová zpráva

Schvalování a distribuce dokumentu

 • Manuální výběr procesu (výběr schvalovací cesty dokumentu) 
 • Automatizovaný výběr procesu (podle typy obdrženého dokumentu, formuláře nebo podle obsahu do formuláře zadaného) 
 • Řízená dokumentace: paralelně i v souslednosti probíhající připomínkové řízení s revizemi, připojováním poznámek, podepisováním a kompletací finální verze dokumentu 
 • Schvalovací oběh dokumentu 
 • Automatické vazby na organizační strukturu 
 • V rámci distribuce dokumentu je podporováno prokazatelné seznámení s dokumentem 
 • Podpora elektronického podpisu (i biometrického)

Archivace a skartace

 • Ukládání do strukturovaného archivu 
 • Ukládání dokumentů do věcně souvisejících skupin - spisů 
 • Opatřování metadaty pro snadné vyhledávání 
 • Vyhledávání a vytváření sestav 
 • Řízení přístupů 
 • Řízení skartace dokumentů

Integrace

 • Přebírání dokumentů z informačních systémů 
 • Přebírání metadat 
 • Poskytování odkazů na jednotlivé dokumenty 
 • Poskytování jednotlivých dokumentů

Ukázka DMS Řízená dokumentace - proces Vznik dokumentace

Recenze

Napsat recenzi

Řízená dokumentace

Řízená dokumentace

Řízená dokumentace - slouží pro celkovou správu dokumentů v organizaci. Udržuje centrální přehled o pohybu a stavu všech dokumentů a zajišťuje, že každý dokument bude předáván správným lidem ve správném pořadí při dodržení lhůt.