Výrobci

Prohlédnuté produkty

Spisová služba

Spisová služba

Software602 a.s.

Software602 a.s.

Nový produkt

Spisová služba - pokrývá veškeré legislativní požadavky kladené na spisovou službu (zejména 499/2004 Sb., 300/2008 Sb., jejich novely a navazující předpisy). Zároveň poskytuje veškeré nástroje potřebné pro vytváření inteligentních formulářů a elektronizaci procesů.

Více informací

Parametry

Zaměření Komerční i veřejný sektor
Typ aplikace Tenký klient
Poskytovaná technická podpora Ano
Soulad s legislativou EU Ano
Soulad s legislativou ČR Ano
Soulad s požadavky NSESSS Ano
Rozhraní definovaná NSESSS Ano
Rozhraní ISDS Ano
Rozhraní ISZR Ano
Rozhraní eGON Best practise Ano
Rozhraní MS2014+ Ne
Soulad s OAIS Ano

Více informací

Od jiných spisových služeb se řešení Software602 liší – mimo jiné – následujícími rysy:

 • Pokrytí neomezeného počtu procesů a agend
 • Minimální nebo žádné nároky na školení uživatelů
 • Nasazení během několika dnů/týdnů
 • Ověřování pravosti dokumentů vůči kvalifikovaným certifikačním autoritám v České republice i dalších zemí EU
 • Možnost zahrnout do procesů i uživatele mimo organizaci (pracovníky podřízených či nadřízených organizací, externí konzultanty apod.)
 • Snadnější přístup k časovým razítkům prostřednictvím služby SecuStamp.com

Příjem dokumentů

 • Automatické zpracování a kontrola datových zpráv, e-mailů, formulářových podání, ...
 • Jednoduchá evidence analogových dokumentů
 • Konverze dokumentů v prostředí CzechPOINT@office
 • Další komunikační kanály (webové rozhraní apod.)
 • Přidělování čísel jednacích, spisových znaků a přidělení spisu k vyřízení
 • ...

Práce s dokumenty

 • Vedení elektronických, papírových a hybridních spisů
 • Vedení typových spisů
 • Výměna dat a dokumentů s agendovými systémy
 • Řízení oběhu, hlídání lhůt, eskalace, zastupování apod. 
 • Podpora elektronického podpisu (i biometrického podpisu)
 • Sledování pohybu dokumentů
 • Zaznamenávání logů do transakčního protokolu
 • ...

Archivace a skartace

 • Převod do PDF/A
 • Ukládání dokumentů do spisovny a jejich opatřování metadaty
 • Vyhledávání a vytváření seznamů
 • Vedení skartačních informací dokumentů a skartačních seznamů
 • Vytváření skartačních protokolů
 • Převod do formátů vyžadovaných Národním archivem
 • ...

Recenze

Napsat recenzi

Spisová služba

Spisová služba

Spisová služba - pokrývá veškeré legislativní požadavky kladené na spisovou službu (zejména 499/2004 Sb., 300/2008 Sb., jejich novely a navazující předpisy). Zároveň poskytuje veškeré nástroje potřebné pro vytváření inteligentních formulářů a elektronizaci procesů.