Výrobci

Prohlédnuté produkty

Elektronická podatelna Zobrazit větší

Elektronická podatelna

Spisová služba

VUMS LEGEND, spol. s.r.o.

Nový produkt

Elektronickou podatelnu lze volitelně připojit ke spisové službě.

Slouží jako vstupní a výstupní rozhraní pro bezpečnou elektronickou komunikaci.

Více informací

Parametry

Zaměření Komerční i veřejný sektor
Typ aplikace Tenký klient
Poskytovaná technická podpora Ano
Soulad s legislativou EU Ano
Soulad s legislativou ČR Ano
Soulad s požadavky NSESSS Ano
Rozhraní definovaná NSESSS Ano
Rozhraní ISDS Ano
Rozhraní ISZR Ano
Rozhraní eGON Best practise Ano
Rozhraní MS2014+ Ano
Soulad s OAIS Ano

Více informací

Prostřednictvím systému elektronické podatelny mají občané možnost vést komunikaci s organizacemi při vyřizování svých záležitostí, vyplňování formulářů a získávání informací s využitím zaručeného elektronického podpisu, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Na funkci elektronické podatelny jsou kladeny komplexní požadavky. Musí vyhovovat legislativním podmínkám (zákony, vyhlášky a nařízení vlády a další standardy). Podatelna musí pracovat jako vstupní a výstupní rozhraní, které se začlení do stávající struktury organizace. Dalším požadavkem je, aby elektronická podatelna plnila své funkce při optimálním využití nákladů. Při návrhu je tedy třeba mít na zřeteli aspekty administrativní, bezpečnostní, personální, požadavky na dostupnost i požadavky informačního systému. Všechny své funkce musí plnit spolehlivě a bezpečně. Tím rozumíme především zajištění integritydostupnosti a důvěrnosti.

Úlohy elektronické podatelny v souvislosti s přijetím podepsané zprávy: Veškerá práce pracovníka podatelny se odehrává v prostředí klienta. Po přijetí podání na podatelnu a automatickém zapsáním poštovní zprávy do archivu přijaté pošty včetně zapsání do evidence doručených elektronických podání, má za povinnost ověřit, zdali je zpráva a případná příloha čitelná a zkontrolovat přítomnost virů. Dále musí pracovník podatelny ověřit, zda elektronicky podepsaná zpráva má náležitosti požadované zvláštními zákony a ověřit elektronický podpis a platnost certifikátu náležejícího k elektronickému podpisu odesílatele.

V případě, že byly splněny všechny dané náležitosti, pracovník podatelny potvrdí příjem odesílateli a předá podání k vyřízení dle interních předpisů organizace. Veškeré tyto postupy zajišťuje produkt Elektronická podatelna.

Elektronická podatelna

Recenze

Napsat recenzi

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Elektronickou podatelnu lze volitelně připojit ke spisové službě.

Slouží jako vstupní a výstupní rozhraní pro bezpečnou elektronickou komunikaci.