Výrobci

Prohlédnuté produkty

 • SPI 8NS
  SPI 8NS

  Spisová služba je produkt určený pro...

SPI 8NS Zobrazit větší

SPI 8NS

Spisová služba

VUMS LEGEND, spol. s.r.o.

Nový produkt

Spisová služba je produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy  oběhu dokumentů v organizaci.Poskytuje komplexní řešení evidence dokumentů a sledování jejich životního cyklu v organizaci.Podporuje efektivní styk mezi organizacemi a zároveň  občanů s organizacemi.

Více informací

Parametry

Zaměření Komerční i veřejný sektor
Typ aplikace Tenký klient
Poskytovaná technická podpora Ano
Soulad s legislativou EU Ano
Soulad s legislativou ČR Ano
Soulad s požadavky NSESSS Ano
Rozhraní definovaná NSESSS Ano
Rozhraní ISDS Ano
Rozhraní ISZR Ano
Rozhraní eGON Best practise Ano
Rozhraní MS2014+ Ano
Soulad s OAIS Ano

Více informací

Nabízíme pro organizace několik typů spisových služeb, které se liší svým rozsahem, možnostmi použití, složitostí a samozřejmě i cenou.

Každá spisová služba splňuje základní požadavky, samozřejmostí je individuální přístup a přizpůsobení aplikace potřebám Vaší organizace.

Spisová služba SPI 8 je vlastním řešením naší firmy a její řešení je postaveno na produktech IBM jako Messaging & Collaboration a FileNet P8. Umožňuje rozšíření neformální komunikace a propojení aplikací díky IBM Social Software. Při potřebě vývoje webových aplikací je možné vytvořit další nadstavbu díky skupině produktů IBM Websphere.

Hlavní přínosy produktu:

 • Aktuálnost - splňuje veškeré současné legislativní požadavky kladené na výkon spisové služby včetně Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.
 • Univerzální použití - jednotným způsobem spravuje dokumenty v celé organizaci.
 • Pružnost - snadno se přizpůsobí současnému spisovému řádu organizace.
 • Spolehlivost - veškerou evidenci, zpracování a oběh dokumentů včetně sledování termínů řídí přímo systém.
 • Snadná obsluha - dokumenty jsou uživateli prezentovány formou graficky zřetelně odlišených formulářů, ovládání je intuitivní, součástí produktu je rozsáhlá nápověda.
 • Otevřené řešení – náš systém je modulární a roste spolu s organizací

 

Hlavní součásti balíku aplikací:

Podací deník

 • Zajišťuje komplexní evidenci dokumentů v papírové nebo elektronické podobě.
 • Umožňuje evidovat dokumenty doručené do organizace i vytvořené, přidělení dokumentu konkrétním útvarem nebo pracovníkem, sledování oběhu dokumentů i termínů jejich vyřízení.
 • Kdykoli je možné zjistit v jakém stavu a na jakém útvaru se dokument momentálně nalézá.
 • Jednoznačný přehled o všech dokumentech poskytují univerzální pohledy zobrazující dokumenty podle zvolených parametrů.

Výpravna

 • Eviduje poštu určenou k odeslání, provádí přidělování podacích čísel, tiskne soupisky, odesílá zásilky určeným způsobem.

Elektronická podatelna

 • Elektronickou podatelnu lze volitelně připojit ke spisové službě.
 • Slouží jako vstupní a výstupní rozhraní pro bezpečnou elektronickou komunikaci.

 Spisovna

Modul spisovna slouží ke kontrole všech komponent elektronických dokumentů ve výstupním datovém formátu.  Modul vybírá dokumenty, které mají být dle nastaveného skartačního režimu v příslušném roce skartovány. Rovněž je výborným asistentem pro vytvoření skartačního návrhu, ve kterém umožňuje uživateli rozhodnout i o písemnostech (dokumentech, spisech, částech a dílech) označených jako „V“ výběr. Součástí modulu spisovna je skartační návrh, dle kterého se rozhoduje
o životnosti každého dokumentu samostatně. Po doručení rozhodnutí o skartačním řízení ze strany Národního digitálního archivu, modul umožní toto rozhodnutí načíst a provést příslušné skartační operace, včetně generování SIP balíčků archiválií pro předání do archivu, včetně komponent.

Recenze

Napsat recenzi

SPI 8NS

SPI 8NS

Spisová služba je produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy  oběhu dokumentů v organizaci.Poskytuje komplexní řešení evidence dokumentů a sledování jejich životního cyklu v organizaci.Podporuje efektivní styk mezi organizacemi a zároveň  občanů s organizacemi.