Výrobci

Prohlédnuté produkty

Munis ERMS Zobrazit větší

Munis ERMS

Spisová služba

Triada, spol. s r. o.

Nový produkt

Munis ERMS je účinný nástroj pro vedení elektronické spisové služby, a to zejména díky jeho snadnému
ovládání, modernímu vzhledu, více vrstevnaté architektuře, bezpečnosti provozu a velké
variabilitě nastavení. Samozřejmou součástí jsou vazby na nástroje e-Governmentu. Pro přehlednost je systém rozdělen do čtyř
aplikací a dodáván je v několika variantách odpovídajících potřebám zákazníka.

Více informací

Parametry

Zaměření Veřejný sektor
Typ aplikace Tenký klient
Poskytovaná technická podpora Ano
Soulad s legislativou EU Ano
Soulad s legislativou ČR Ano
Soulad s požadavky NSESSS Ano
Rozhraní definovaná NSESSS Ano
Rozhraní ISDS Ano
Rozhraní ISZR Ano
Rozhraní eGON Best practise Ano
Rozhraní MS2014+ Ne

Více informací

Elektronická spisová služba Munis ERMS je vystavěna na striktní trojvrstevné architektuře. Pro uložení dat je možné využít SQL sever MS SQL nebo ORACLE. Aplikační server využívá prostředí .NET 4.0 a pro připojení k SQL serveru má integrovánu vrstvu Entity Framework. I klientská aplikace využívá prostředí .NET 4.0, k čemuž přidává grafické komponenty WPF, které zajišťují vizuální atraktivitu výsledného produktu v souladu s moderními trendy ovládání aplikací. Nástroj byl vyvíjen jako nástupce předchozích modulů IS Munis během posledních let na základě důkladné analýzy Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb, a proto přímočaře dodržuje všechny povinné požadavky a nabízí v různých variantách i mnoho nepovinných požadavků.

Vlastní modul je rozdělen do čtyř aplikací: Podatelna, Úředník, Spisovna a Nastavení.

Aplikace Podatelna slouží pro příjem všech typů dokumentů všemi možnými komunikačními kanály včetně informačního systému datových schránek a elektronické pošty. Dále umožňuje přerozdělování pošty. Aplikace Podatelna také obsahuje řešení pro celou výpravnu a umožňuje také zápis a rozdělování všech druhů doručenek.

Aplikace Úředník je určena konkrétním pracovníkům pro přebírání, další přerozdělování a následné vyřizování přijatých dokumentů včetně tvorby spisů. Dále umožňuje vytvářet nové záznamy v mnoha podobách a zajišťuje striktní schvalovací procesy a výslednou tvorbu zásilek předávaných k vypravení do aplikace Podatelna.

Aplikace Spisovna zajišťuje celkovou evidenci různých typů spisoven a v nich uložených dokumentů a spisů. Součástí je též tvorba skartačního návrhu, a to jak v původní listinné, tak nové elektronické podobě. Následně je zde možné realizovat celé skartační řízení a odpovídajícím způsobem komunikovat s příslušným archivem.

Aplikace Nastavení se využívá zejména v době konfigurace systému, popř. samozřejmě k dalším úpravám nastavení, pokud jsou v rámci změn u původce nebo v rámci vývoje legislativy potřeba.

Recenze

Napsat recenzi

Munis ERMS

Munis ERMS

Munis ERMS je účinný nástroj pro vedení elektronické spisové služby, a to zejména díky jeho snadnému
ovládání, modernímu vzhledu, více vrstevnaté architektuře, bezpečnosti provozu a velké
variabilitě nastavení. Samozřejmou součástí jsou vazby na nástroje e-Governmentu. Pro přehlednost je systém rozdělen do čtyř
aplikací a dodáván je v několika variantách odpovídajících potřebám zákazníka.