Výrobci

Prohlédnuté produkty

  • ELISA

    ELISA je zkratka pro ELektronický...

Zobrazit větší

ELISA

Spisová služba

CNS a.s.

Nový produkt

ELISA je zkratka pro ELektronický Informační systém Spisových Agend. Jedná se o aplikaci patřící svou charakteristikou mezi Document Management systémy. Slouží k přehledné evidenci, správě a sledování dokumentů od jejich vytvoření (či doručení) do organizace až po jejich vyřazení (předání do archivu, skartaci), včetně vedení dalších evidencí (např. spisů, zásilek apod.).

Více informací

Parametry

Zaměření Komerční i veřejný sektor
Typ aplikace Tlustý klient
Poskytovaná technická podpora Ano
Soulad s legislativou EU Ano

Více informací

ELISA je zkratka pro ELektronický Informační systém Spisových Agend. Jedná se o aplikaci patřící svou charakteristikou mezi Document Management systémy. Slouží k přehledné evidenci, správě a sledování dokumentů od jejich vytvoření (či doručení) do organizace až po jejich vyřazení (předání do archivu, skartaci), včetně vedení dalších evidencí (např. spisů, zásilek apod.).

Součástí řešení je vytvoření databází pro uložení dat ve formátech daných legislativou, především Národním standardem pro elektronické systémy spisových služeb. ELISA je novou technologickou verzí původního informačního systému Spisová služba (logo SSL +R) spol. CNS a.s., která je uživateli využívána v rutinním provozu již od roku 1998.

ELISA tak navazuje a využívá rozsáhlé znalosti správy dokumentů z předchozí verze Spisové služby. Od roku 2000 je zárukou kvality rovněž „Atest shody jakosti se Standardy Informačních systémů veřejné správy (ISVS) pro SSL Spisovou službu dle $6 (Atestace) zákona č.365/2000 Sb.“. Od roku 2007 vlastní Spis.

Recenze

Napsat recenzi

ELISA

ELISA

ELISA je zkratka pro ELektronický Informační systém Spisových Agend. Jedná se o aplikaci patřící svou charakteristikou mezi Document Management systémy. Slouží k přehledné evidenci, správě a sledování dokumentů od jejich vytvoření (či doručení) do organizace až po jejich vyřazení (předání do archivu, skartaci), včetně vedení dalších evidencí (např. spisů, zásilek apod.).