Podmínky použití

Cílem katalogu je nabídnout prostor, kde budou výrobci publikovat své aplikační řešení a veřejnost vyhledávat nejvhodnější řešení svých potřeb. Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla, stanovená redakcí Katalogu. Tím, že výrobce žádá o možnost publikace a uživatel vstupuje do diskuze, vyjadřuje s těmito pravidly souhlas a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě si Redakce vyhrazuje právo bez předchozího upozornění skrývat nevhodné příspěvky. V případě opakovaného porušování pravidel může redakce zablokovat publikační činnost daného výrobce a odstranit všechny jeho předchozí produkty.

Základní podmínky Katalogu CNZ jsou tři:

  1. dodržování zákonů a dobrých mravů
  2. nezneužívání poskytnutého prostoru
  3. slušnost

Svobodně ale k věci

Poskytujeme uživatelům diskuzní prostor u jednotlivých produktů pro to, aby se mohli svobodně vyjadřovat a vyměňovat si názory. Příspěvky nesouvisející s tématem do diskuze nepatří a mohou být smazány. Diskuze není určena k šíření pomluv, nedoložitelných domněnek, spamu a nelegálně šířeného obsahu. Je také zakázáno vkládání stejných (opakujících se) příspěvků.

Otevřeně ale slušně

Informace od výrobců a diskuzní příspěvky nesmí obsahovat a propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci, je zakázáno používat vulgární výrazy a urážky, pomluvy, výhružky a agresivní provokace, zneužívat diskuzi k nekalé soutěži apod.

Anonymně ale korektně

Pro přispívání do diskuze není nutné se registrovat. Neomezujeme anonymitu přispěvatelů, ale na druhé straně očekáváme, že této možnosti nebudou zneužívat. Je zakázáno vydávat se v diskuzi za někoho jiného a také zveřejňovat identitu či osobní údaje jiných osob proti jejich vůli.