Výrobci

Seznam produktů výrobce Triada, spol. s r. o.

Triada, spol. s r. o.

Společnost Triada zahájila svoji činnost v roce 1991 jako dodavatel řešení ucelených informačních systémů pro subjekty veřejné správy. Těžiště činnosti představují profesionální služby s důrazem na individuální potřeby zákazníka tak, jak to odpovídá základním požadavkům na systémovou integraci.

Web: http://www.triada.cz, E-mail: info@triada.cz, ID datové schránky: i458adf

Vedle vývoje informačních systémů a jejich implementace se společnost Triada zabývá vydavatelskou činností – vydává časopis Obec & finance, elektronickou publikaci Solón a Deník veřejné správy na internetu. Neméně významnou oblastí je programové a organizační zajištění konferencí, odborných seminářů, setkání a vzdělávacích akcí pro pracovníky veřejné správy, mezi které patří například konference Internet ve státní správě a samosprávě a pravidelná setkání starostů s názvem Den malých obcí.


Veškeré činnosti provozované společností Triada souvisí s oblastí veřejné správy, je proto v neustálém kontaktu s vrcholnými představiteli ministerstev a poslanci parlamentu zabývajícími se komunální politikou. Opakovaně je vyzývána k posuzování a připomínkování připravovaných právních norem, dotýkajících se této oblasti. Společnost Triada je od 1. října 2004 členem prestižního Sdružení pro informační společnost (SPIS), které je profesním sdružením firem z oblasti ICT a které se na podzim roku 2009 po sloučení s APVTS změnilo na ICT Unii.


Kromě stálých zaměstnanců využívá firma své celorepublikové sítě externích spolupracovníků, mezi něž patří analytici, vývojoví pracovníci, konzultanti a školitelé. Základní jmění společnosti je 2 000 000 Kč.

Zobrazit
Zobrazeno 1 – 1 z 1 položky
  • Výrobce: Triada, spol. s r. o.

    Munis ERMS je účinný nástroj pro vedení elektronické spisové služby, a to zejména díky jeho snadnémuovládání, modernímu vzhledu, více vrstevnaté architektuře, bezpečnosti provozu a velkévariabilitě nastavení. Samozřejmou součástí jsou vazby na nástroje e-Governmentu. Pro přehlednost je systém rozdělen do čtyřaplikací a dodáván je v několika variantách...

Zobrazeno 1 – 1 z 1 položky