Katalog

Rozhraní MS2014+
Rozhraní eGON Best practise
Rozhraní definovaná NSESSS
Poskytovaná technická podpora
Soulad s legislativou ČR
Soulad s legislativou EU
Soulad s požadavky NSESSS
Rozhraní ISZR
Rozhraní ISDS
Dlouhodobé digitální úložiště

Chráněné úložiště, které umožní přípravu digitálních dokumentů před výběrem (skartačním řízením), uložení a zpřístupnění digitalizovaných archiválií (originály existují v čitelné analogové podobě).

Dlouhodobé digitální úložiště Počet produktů: 7

Zobrazeno 1 – 7 z 7 položek
Zobrazeno 1 – 7 z 7 položek