Výrobci

Seznam produktů výrobce aplis.cz, a.s.

aplis.cz, a.s.

Společnost aplis.cz, a.s poskytuje produkty a služby v oblasti informačních technologií od roku 1995.

Již od svého založení se orientuje na vývoj a dodávku bezpečných a spolehlivých řešení postavených na databázi Oracle. Na základě své produktové platformy abcSuite nabízí profesionální řešení jak pro oblast veřejné správy, tak i pro oblast komerční sféry.

Tato řešení pokrývají jak komplexní elektronickou spisovou službu, tak i celý životní cyklus ostatních dokumentů. Zajišťují správu dokumentů od vstupu do organizace, přes evidenci, elektronické zpracování a řízený oběh až po jejich bezpečné uložení a dlouhodobou důvěryhodnou archivaci případně i skartaci. Řešení je ve stálém souladu s příslušnými normami a zákony ČR.

Web: http://www.aplis.cz/, E-mail: sales@aplis.cz, ID datové schránky: mhucuyu

aplis.cz, a.s. poskytuje rovněž širokou škálu profesionálních a vysoce odborných služeb. Tyto služby zahrnují technologické konzultace a služby správy a dohledu nad svěřenými systémy.


V rámci realizace všech projektů je kladen vždy vysoký důraz na zvyšování kvality a spokojenosti zákazníků, což vedlo k nutnému rozhodnutí získat potřebné certifikáty pro vývoj i implementaci a vyhovět tak vybraným platným mezinárodním standardům.  V současné době jsme držiteli certifikátů dle mezinárodních norem ISO 9001:08 pro systém jakosti a kvality managementu,  ISO 27001:13 pro systém managementu bezpečnosti informací, dále jsme získali certifikáty ISO 21500:12 – Project management –pro řízení projektů a 31000:09 - Risk Management – pro řízení rizik.  Certifikace  byla provedena akreditovanou společností TAYLLOR & COX, s.r.o. Platforma abcSuite byla touto společností rovněž certifikována jako vhodný produkt splňující požadavky vyplývající z norem ISO 14721:12 (Open Archival Information System) pro vývoj, implementaci, udržování a podporu OAIS a ISO 16363:12 (Trustworthy Digital Repository) pro vývoj, implementaci, udržování a podporu důvěryhodných úložišť.

Zobrazit
Zobrazeno 1 – 1 z 1 položky
  • Výrobce: aplis.cz, a.s.

    Aplikace abcSuite podporuje správu a evidenci elektronických i listinných dokumentů obecně i ve spisové službě a archivu. Jednotlivé části aplikace abcSuite podporují životní cyklus dokumentů v těchto hlavních procesech: Vstup/výstup dokumentu do/z organizace, Evidence dokumentů, Správa a oběh dokumentů, Archivace dokumentů, Skartace dokumentů.

Zobrazeno 1 – 1 z 1 položky